Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Nồng độ cồn: Cứ kiểm tra là "dính"

Vi phạm nhiều nhất được phát hiện trên quốc lộ với 36,1%, đường đô thị 27%, huyện lộ 14,7%, tỉnh lộ 14%, đường liên xã chiếm 8,2%. Tình trạng lạm dụng rượu bia (đồ uống có cồn) trước khi tham gia giao thông là khá phổ biến mặc dù pháp luật đã cấm hoàn toàn đối với người điều khiển ô tô và chỉ cho phép một lượng rất nhỏ đối ...