Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Thu thuế đường xe máy: Càng nhìn lại càng thấy rối

Nhiều phường xã ở địa bàn Thủ đô mới bắt đầu “rục rịch” đi đếm số lượng xe máy và lúng túng trong việc triển khai thu thuế đường. Ngoài ra, đơn vị trực tiếp quản lý, thu ở cấp phường, xã cũng băn khoăn và “than” khó bởi chưa được phổ biến, tập huấn như thế nào? Tiến hành thu ra sao? Làm thế nào để biết các phương tiện ...