Thứ năm, 16 Tháng 8 2018

Lịch sử Ô tô - Giai đoạn 1920 - 1930

Hệ thống phanh thuỷ lực cho cả bốn bánh được giới thiệu. Sản xuất ôtô hàng năm ở Mỹ đạt gần 2,3 triệu chiếc. Pháp, nhà sản xuất lớn thứ hai trên thế giới với sản lượng 40 ngàn chiếc. Tổng sản lượng trên thế giới đạt gần 2,4 triệu chiếc. Mẫu xe có lớp xe bơm hơi đầu tiên 1921 William Duran Khi William Durant buộc phải rời GM, Ford chiếm tới hơn ...