Thứ năm, 16 Tháng 8 2018

Thắt dây an toàn không nên xem thường

Theo một báo cáo nghiên cứu mới đây của cơ quan Quản Trị Giao Thông Toàn Quốc (NHTSA - National Highway Traffic and Safety Administration), thì dây nịt ghế (Seatbelts) cứu mạng 13,000 người dân Hoa Kỳ trong một năm. Cũng theo nghiên cứu nói trên, NHTSA ước đoán dây nịt ghế còn có thể cứu thêm được 13,000 sinh mạng nữa một năm nếu những người đã bỏ mạng vì ...