Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Những câu nói nổi tiếng của Biker

Trang Motorcycle.com đã tổng hợp và chọn lọc ra 10 câu phương ngôn và thành ngữ đáng suy ngẫm ngất của các Biker. Trong hằng hà sa số những câu nói, phương ngôn, tục ngữ và thành ngữ liên quán đến moto xe máy, có rất nhiều câu thực sự khiến người nghe phải suy ngẫm. Ví dụ như “Khi gặp một khúc cua trong cuộc sống, hãy ôm cua thật ...