Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Toyota và tham vọng một chiếc xe “không bao giờ tai nạn”

Sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo này, chiếc xe sẽ tự động chuyển tiếp thông điệp này tới những xe khác đang cùng lưu thông trong phạm vi nguy hiểm. Chẳng hạn như khi phát hiện người qua đường, xe sẽ phát tiếng “píp” và hình ảnh điện tử của người đang đi bộ sẽ nhảy lên bảng đồng hồ hiển thị trước mặt tài xế để gây chú ...