Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Thử nghiệm tai nạn: Những nhọc nhằn bạn chưa biết

Đằng sau một bảng đánh giá về độ an toàn của mỗi chiếc xe là rất nhiều bước chuẩn bị cho một lần thử duy nhất. Mới đây Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) đã công bố các bước chuẩn bị cho một thử nghiệm tai nạn. Thử nghiệm tai nạn với mỗi chiếc xe mới là rất quan trọng, nhằm đo lường mức độ an toàn với mỗi ...