Thứ năm, 19 Tháng 7 2018

Năm 2012: Tăng trưởng tín dụng sẽ ở mức 13%

Thay vì tăng trưởng tín dụng ở mức 15-17% như mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đặt ra từ đầu năm, mức tăng trưởng sẽ chỉ vào khoảng 13%. Các chuyên gia Ngân hàng HSBC vừa đưa mức tăng trưởng tín dụng năm 2012 của Việt Nam trong báo cáo về triển vọng thị trường Việt Nam tháng 6/2012. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam trong năm 2012 sẽ chỉ đạt ...