Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

Chỉ số giá tiêu dùng 2 thành phố lớn đều giảm

Ảnh minh họa Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,43%, tại Hà Nội giảm 0,17% so với tháng 5. Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,43% so với tháng 5. Có tới 5/11 mặt hàng giảm giá là văn hóa giải trí (-2,62%), nhà ở điện nước chất đốt (-2,02%), hàng hóa và dịch vụ khác (-0,17%), may mặc mũ ...