Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Nhập siêu năm 2011 chốt ở mức hơn 9,8 tỷ USD

Ngày 19/1, Tổng cục Hải quan chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu thực hiện của năm 2011. Nhập siêu cả năm là 9,844 tỷ USD, giảm khoảng 22% so với năm 2010 và bằng 10,15% kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm qua đạt trên 96,9 tỷ USD, tăng 34,2% so với năm trước đó và vượt so với kế ...