Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Chiến lược xây dựng nhân hiệu: Hãy là chính mình!

Gia nhập vào công ty truyền thông Ogilvy & Mather năm 1971, Shelly Lazarus là một trong số rất ít phụ nữ làm việc trong lĩnh vực quảng cáo thời điểm đó. 26 năm sau, với hàng loạt hợp đồng thành công với các khách hàng lớn như IBM, Ford, American Express và Unilever, Shelly Lazarus đã bước lên vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành Ogilvy & Mather ...