Thứ bảy, 18 Tháng 8 2018

Đang xem xét, sửa đổi việc thêm tên cha, mẹ vào CMND

Liên quan đến những bất cập về quy định chứng minh nhân dân (CMND) theo mẫu mới, Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục nhận được phản hồi từ độc giả, trong đó phần lớn đều kiến nghị Bộ Công an xem xét lại tính khả thi của quy định để nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn. Ảnh minh họa Ông Vũ Văn Nam (vannam.tcdn@...) cho rằng, CMND không ...