Quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

   Chuyên mục: Bộ, Cơ quan
Thành viên


Ảnh minh họa


Đó là một trong những điểm mới của Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh đang được Bộ tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Theo quy định hiện hành (Quyết định 1317/QĐ-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), số lượng NHTM làm đại lý thí điểm hoàn thuế tối thiểu là 4 ngân hàng. Trong đó: Tối thiểu 2 NHTM làm đại lý thí điểm hoàn thuế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Tối thiểu 2 NHTM làm đại lý thí điểm hoàn thuế tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Nhưng Dự thảo Thông tư sửa đổi như sau: Trên cơ sở đề nghị và cam kết của NHTM, Tổng cục Hải quan thống nhất với NHNN, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính quyết định lựa chọn NHTM phù hợp với thực tế từng cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế.

Sở dĩ như vậy do việc hoàn thuế GTGT khống chỉ giới hạn đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất như quy định hiện hành.

Mà theo Dự thảo thông tư, việc hoàn thuế còn được áp dụng đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua các cửa khẩu sân bay quốc tế: Đà Nẵng, Cam Ranh hay các cửa khẩu cảng biển quốc tế theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, điều kiện là NHTM được hoạt động ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Về phí dịch vụ hoàn thuế, số tiền được hoàn thuế, đồng tiền hoàn thuế không có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.

Theo đó, phí dịch vụ hoàn thuế NHTM được hưởng vẫn bằng 15% tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài được hoàn bằng 85% tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế do người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Đồng tiền hoàn thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu được chuyển số tiền hoàn thuế từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ tự do chuyển đổi thì NHTM thực hiện bán ngoại tệ cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tỷ giá chuyển đổi là tỷ giá do NHTM niêm yết tại thời điểm chuyển đổi và phù hợp với quy định của NHNN Việt Nam.