Thông tin về thị trường lao động còn xa thực tế

   Chuyên mục: Thông tin việc làm
Thành viên


Thông tin việc làm tới người lao động cần kịp thời hơn.


Qua mỗi năm, lực lượng lao động Việt Nam (LĐVN) đều tăng, tuy nhiên chất lượng LĐ còn thấp, dẫn đến việc làm thiếu bền vững.

Việc chưa kịp thời cập nhật thông tin về cung-cầu LĐ cho các nhà tuyển dụng và người LĐ cũng như các cơ sở đào tạo dể có định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường cũng đang là điểm yếu của thị trường LĐVN hiện nay. Bởi vậy, theo các chuyên gia về LĐVL, hơn lúc nào hết công tác thông tin, dự báo thị trường LĐ cần được đầu tư, kịp theo sát thực tế.

Chất lượng LĐ thấp, thất nghiệp thành thị tăng

Năm 2011, dù lực lượng lao động tăng 1,2 triệu người so với năm 2010 (ước tính 51,6 triệu người) nhưng tỉ trọng qua đào tạo rất thấp- chỉ có 7,4 triệu người đã qua đào tạo (có bằng hoặc giấy chứng chỉ), chiếm 14,7% và chủ yếu làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cũng theo đánh giá của Bộ LĐTBXH thì tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam khá thấp (năm 2010 là 2,88%, năm 2011 là khoảng 2,6%) nhưng tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi LĐ khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn (thành thị là 3,96%; nông thôn 2,02%).

Ông Tào Bằng Huy - Cục phó Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết: Thực trạng quan hệ xã hội việc làm cũng được phản ánh qua tình trạng LĐ di cư từ nông thôn ra thành phố ngày càng phổ biến và khiến tỉ lệ LĐ ở thành thị tăng từ 20% năm 1996 lên 28% năm 2010.

Lực lượng LĐ này phần lớn là LĐ thời vụ, làm việc trong khu vực phi chính thức. Phần lớn họ bị “bỏ quên” và không nhận được những hỗ trợ pháp lý cần thiết cũng như được hưởng các chế độ, phúc lợi xã hội dành cho người LĐ và phải đối mặt rất nhiều rủi ro như: Bị lạm dụng, lừa gạt; khó khăn về nhà ở; dễ bị tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, cờ bạc; các rủi ro trong suy giảm sức khỏe và khó khăn trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục...

Cần sớm hoàn thiện thông tin thị trường LĐ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường LĐ cũng như gắn kết cung-cầu LĐ thì phát triển hệ thống thông tin thị trường là rất cần thiết. Tuy nhiên theo đánh giá của các các chuyên gia về LĐVL của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thì mặc dù hệ thống thông tin thị trường LĐVN đã được hình thành, cơ sở dữ liệu về thị trường LĐ đã được kết nối giữa trung ương với 63 tỉnh, thành phố, nhưng xét về tổng thể thì Việt Nam chưa có hệ thống thông tin thị trường LĐ được kết nối đồng bộ để có thể bao quát được cung-cầu LĐ, đặc biệt là cầu LĐ.

Bằng chứng là cơ sở dữ liệu về thị trường LĐ ở Việt Nam vừa thiếu, vừa không được cập nhật thường xuyên do hầu hết các cuộc điều tra chỉ được tiến hành 1 lần/năm, trong khi biến động về thị trường LĐ là thường xuyên.

Mặt khác, hầu hết các cuộc điều tra là điều tra mẫu, phạm vi, quy mô chưa có tác dụng nhiều đối với công tác dự báo tầm quốc gia và hầu như không có tác dụng trong việc đưa thông tin chính xác nhất về thực trạng thị trường LĐ tại cấp địa phương.

“Cần thiết phải có các quy định quản lý lực lượng LĐ cả về số lượng và chất lượng làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách điều tiết thị trường LĐ, hạn chế mất cân đối cung-cầu LĐ cục bộ, góp phần nâng cao chất lượng LĐ cũng như chất lượng việc làm cho người LĐ” - ông Tào Bằng Huy kiến nghị.