Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

Sẽ không bắt buộc độ tuổi vào lớp 1 là 6

Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường Tiểu học.Theo đó, Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau: Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo ...