Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

PGS Văn Như Cương nói về việc dạy thêm, học thêm

Khi ta nói chống “dạy thêm, học thêm” là hàm ý chống lại những hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm và học thêm như ép học sinh học thêm đồng loạt để thu tiền, dạy “bớt” để học sinh phải học thêm cho “đủ”, ra bài kiểm tra giống như bài đã ra trên lớp học thêm… PGS. Văn Như Cương: Khi ta nói chống “dạy thêm, học thêm” là hàm ...

Tranh cãi về đề xuất cử nhân tốt nghiệp đại học ở tuổi 20

Đề xuất của TS Lê Trường Tùng nhằm giảm thời lượng học, giúp người trẻ bước vào đời, có trách nhiệm xã hội sớm hơn. Mới ...