Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

Kiểm soát nội bộ - Phương tiện sống còn của doanh nghiệp

Hội thảo “Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®” do FMIT tổ chức tháng 3/2013 tại Hà Nội Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hệ thống kiểm soát nội bộ ...