Giải “bài toán” quản trị nhân sự trong DN

   Chuyên mục: Giáo dục
Thành viên


Ảnh minh họa. Nguồn internet


"Nhân sự là chìa khóa thành công của mọi DN" nhưng, để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực tại DN lại không đơn giản, nhất là trong bối cảnh các DN VN chưa chú trọng đúng mức đến tầm quan trọng của quản trị nhân sự.

Xét về mặt kinh tế, quản trị nguồn nhân sự giúp cho các DN khai thác được khả năng tiềm tàng, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực. Về mặt xã hội, quản trị nhân sự thể hiện được quan điểm nhân bản về quyền lợi của người lao động, chú trọng hài hòa mối quan hệ giữa tổ chức DN và người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản lý nguồn nhân lực tại các DN VN hiện nay vẫn còn hạn chế.

Những khó khăn của việc quản trị nguồn nhân lực tại các DN VN trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách thức quản lý. DN cần có hệ thống quản trị nhân sự với những chính sách về tuyển dụng, đào tạo, trả lương, khen thưởng, đánh giá mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của DN và xã hội. Cụ thể là:

Về chính sách tuyển dụng: DN cần phải chuẩn bị kỹ, thực hiện tốt quá trình tuyển chọn các ứng viên cho vị trí mà DN đang cần. DN có thể tuyển dụng trực tiếp từ các nguồn lực bên trong nội bộ DN, hoặc có thể áp dụng các biện pháp thay thế tuyển dụng.

Về đào tạo và phát triển nhân sự: Dựa trên những mục tiêu và để thực hiện các mục tiêu của mình, DN cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc được giao, cũng như nâng cao trình độ bản thân. Sau khi phân tích và xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật và phát triển năng lực cho các nhà quản trị, doanh nghiệp cần xác định các hình thức đào tạo với các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thích hợp.

Về đánh giá năng lực thực hiện công việc và thù lao cho người lao động: Các nhà quản trị nhân sự phải kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động để đưa ra mức thù lao hợp lý theo quy định của Luật Lao động và chính sách tiền lương mà Nhà nước ban hành; tổ chức huấn luyện những người làm công tác đánh giá. Hiệu quả của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc phụ thuộc nhiều vào những người làm công tác đánh giá. Do đó, những người này phải được huấn luyện kỹ năng và nghệ thuật đánh giá nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác đánh giá.

Bên cạnh đó, DN cần chú trọng tới việc tăng lương, thưởng cho nhân viên theo định kỳ và có các hoạt động văn hóa tinh thần cho đội ngũ nhân viên của DN, cần phải nâng cao hơn bằng các biện pháp như: tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân, nhân viên… Đặc biệt, cần phải phối hợp với các tổ chức, ban ngành khác xây dựng hệ thống chỗ ở cho lực lượng lao động – để lực lượng lao động an tâm cống hiến và làm việc hơn.

Các bài viết cũng như kiến nghị, đóng góp, chia sẻ của doanh nhân xin gửi về:

doanhnhanviet@dddn.com.vn

ThS.Nguyễn Văn Tuấn, Phó TGĐ Cty cổ phần Thương mại Thái Hưng