Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Hoa hậu hết thời?

Không chỉ bất bình với kết quả cuộc thi, một số người đẹp tham gia cuộc thi đã chỉ ra những đối xử không ra gì của Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012. Ảnh: Missworld.com Có lẽ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, từng là cuộc thi sắc đẹp uy tín lâu đời nhất thế giới (được ...