Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Sao Việt đến bao giờ mới chấp nhận lời chê bai?

Cổ nhân có câu: Người khen đúng là bạn ta, người chê đúng là thầy ta. Đến bao giờ giới nghệ sĩ trong làng giải trí mới có được những sự tôn trọng này?Những câu chuyện lùm xùm xung quanh cách ứng xử của người nổi tiếng không phải mãi đến thời điểm gần đây mới xuất hiện. Nhưng cho dù diễn ra vào thời điểm nào, tại đâu và ...