Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Những "kẻ thù" với sức khỏe đàn ông

Đàn ông được coi là khỏe mạnh. Tuy nhiên, dù khỏe đến đâu nhưng nếu không bỏ những thói quen xấu thì sức khỏe của đàn ông sẽ xuống dốc nhanh chóng.Nhậu sau giờ làm việcCuộc sống hiện đại khiến cho áp lực công việc ngày càng nhiều. Để giảm bớt căng thẳng đàn ông thường hay nhậu sau giờ làm việc…Việc không ăn mà cứ uống no bụng gây ...