Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

"Giờ vàng" của tổ ấm

Vòng xoáy của cuộc sống hiện đại khiến giềng mối gia đình đang phải chịu nhiều áp lực. Khi đã lạc mất nhau, sự hối tiếc lớn nhất của nhiều người trong cuộc chính là đã không dành thời gian cho gia đình. Ai đã “cắt xén” thời gian ấy: hoàn cảnh hay chính chúng ta? Khơi “vàng” - giảm “rác” Mỗi gia đình có cách hiểu và duy trì giờ vàng ...