Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

Những bức tường

Một nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết được giao nhiệm vụ tìm cách cải tiến dòng công việc chưa hợp lý lắm tại doanh nghiệp. Để thực hiện bài toán được giao rất ngắn gọn như vậy, anh ta bắt đầu bắt tay vào việc theo cách anh tự thiết kế. Ảnh minh họa Trước hết là xây dựng một bản câu hỏi để sau khi thu thập các câu trả lời ...