Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Thuốc Nam trị cước khí

Cước khí là tình trạng đau nhức bên trong gót chân, nhìn bên ngoài gót chân không sưng, nóng, đỏ, chỉ đau ở một vị trí nhất định, không di chuyển. Nguyên nhân theo Đông y là do phong hàn thử thấp xâm nhập cơ thể, không được giải trừ, tiến sâu vào bên trong tụ lại ở đó gây ra bệnh. Bệnh nhân thấy gót chân đau nhức tăng ...