Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Xoa bóp dưỡng sinh

Xoa bóp là phương pháp dễ học, dễ áp dụng, thích hợp với người cao tuổi để phòng và trị bệnh rất hiệu quả. Tự xoa bóp cho mình thường xuyên chẳng những bảo vệ được sức khỏe cho bản thân mà còn giúp người thân trị được nhiều bệnh tật, do đó giảm thiểu chi phí  khi ốm đau và giảm nhẹ gánh nặng ngân sách quốc gia - ...