Kiểm dịch thực vật quả tươi, cây, cỏ trước khi nhập khẩu

   Chuyên mục: Thực phẩm - Ẩm thực
Thành viên


Kiểm dịch quả tươi nhập khẩu - Ảnh minh họa


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 39 quy định Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2012.

Danh mục này bao gồm: 1- Cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng để trồng trọt; 2- Quả tươi; 3- Cỏ và hạt cỏ các loại; 4- Sinh vật có ích và sinh vật sống khác có nguy cơ gây hại tài nguyên thực vật; 5- Gỗ tròn, gỗ xẻ chưa qua xử lý kiểm dịch thực vật; 6- Các vật thể khác có nguy cơ cao mang theo dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam.

Các vật thể trên phải được phân tích nguy cơ dịch hại khi vật thể nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp: Lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam hoặc có xuất xứ mới.

Các vật thể trên phải được xem xét và đánh giá lại kết quả phân tích nguy cơ dịch hại đã có khi vật thể nhập khẩu thuộc một trong 3 trường hợp: 1- Có bằng chứng khoa học và thực tế về sự bùng phát dịch hại kiểm dịch thực vật hoặc dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên vật thể tại nước xuất khẩu; 2- Phát hiện dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên vật thể nhập khẩu hoặc dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên giống cây nhập khẩu; 3- Nước xuất khẩu đưa ra biện pháp quản lý dịch hại mới.

Các vật thể khác không quy định tại Thông tư này, khi nhập khẩu nếu bị phát hiện thấy có dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì cũng phải tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định miễn phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể trong trường hợp đặc biệt.