Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

Vì sao "nhà đài" nhường trận địa cho phim Trung Quốc, Hàn Quốc?

Chuyện không phải bây giờ mà đã được ầm ĩ cảnh báo từ năm 2003! Mười năm trước, báo chí đã cảnh báo Đài Truyền hình Việt Nam về chuyện nhường trận địa cho phim Trung Quốc, Hàn Quốc...Thời đó, phim Tàu đã loạn màn ảnh nhỏ mấy năm rồi. Bật VTV1, VTV3, Đài Truyền hình Hà Nội và Đài Truyền hình TP.HCM, thì nào là Hán Vũ Đế, Tần ...