Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng

   Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thành viên


Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013. - Ảnh: CPV


Ngày 25/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2012 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để khắc phục trong thời gian tới.

Nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương đề ra, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó cần đặc biệt quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngành chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Trung ương về tổ chức, cán bộ. Ngành đề xuất, kiến nghị các giải pháp điều chỉnh tổ chức bộ máy; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ; tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu nhất là ở cấp chiến lược.

Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 sắp tới xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng các nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng, trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10/2013.

Năm 2012, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt, trong đó có những nhiệm vụ hết sức quan trọng mang tính chiến lược của Đảng, lần đầu tiên được triển khai thực hiện và đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, đó là tham mưu xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, cùng các cơ quan có liên quan đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ đó đề xuất việc kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức này; thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.

Đặc biệt, năm 2012, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đạt một số kết quả bước đầu.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc, thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, phân tích sâu sắc những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.  • Bản đồ
  • Việt Nam
  • Tỉnh/Thành
 
Những quyết định
Trong quá trình quản lý, phát triển đô thị thời gian gần đây, Đà Nẵng có hàng loạt những quyết định, chính sách “vượt rào”. Thành phố ...
Việt Nam sử lược - Bắc thuộc thời đại - CHƯƠNG IV Nhà Tiền Lý
CHƯƠNG IV Nhà Tiền Lý  (544 - 602) 1. Lý Nam Đế 2. Triệu Việt Vương 3. Hậu Lý Nam Đế 1. Lý Nam Đế (544-548). Năm Tân Dậu (541) là năm Đại ...
Sông Mê Kông chảy qua hơn năm nghìn cây số, đem biết bao phù sa cùng sản vật về cho đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ...
Người yêu nước và hành trình cứu nước
Bến Nhà Rồng - nơi 102 năm trước Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ngày này cách đây 102 năm, ngày 5-6-1911, con tàu Amiral La ...
Sắc màu văn hóa vùng cao
Hà Giang, nơi quần tụ sinh sống của 23 dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc đều có những sắc thái riêng, độc đáo. Và một ...
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam
Quan điểm phát triển của "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" vừa được Thủ ...
“Chỉ sinh con trai, lấy ai làm vợ?”
Nam giới cần chia sẻ trách nhiệm việc nhà, việc xã hội với phụ nữ. Ảnh: Dương Ngọc Đây là một trong những gợi ý thông điệp ...
Đặt trọng trách lên vai lãnh đạo trẻ...
Là nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao; ông Nguyễn Mạnh Cầm chia sẻ ...
Việt- Mỹ nâng thời hạn cấp thị thực
Chính phủ Việt Nam cấp thị thực có thời hạn đến 1 năm, nhiều lần cho công dân Mỹ với mục đích du lịch, hội thảo, ...