Thứ năm, 19 Tháng 7 2018

Cả nước đang quan sát ông Nguyễn Bá Thanh đưa ra sáng kiến gì ở Đà Nẵng

Ảnh: Internet Đó là phát biểu của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại cuộc hội thảo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Đà Nẵng năm 2012 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 16/8. Theo ông Vũ Tiến Lộc, sự phát triển của Đà Nẵng trong những năm qua đã mang đến động lực quan ...