Thứ năm, 19 Tháng 7 2018

Thừa nhận thiếu sót khi xây dựng thuỷ điện Sông Tranh 2

Các bên liên quan đã thừa nhận thiếu sót trong quá trình tư vấn, thiết kế, xây dựng thuỷ điện Sông Tranh 2.Tại buổi Họp báo công bố kết quả xử lý thấm và kiểm tra đánh giá an toàn ổn định đập và kết quả khảo sát động đất khu vực thủy điện Sông Tranh 2 do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng và ...