Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Xa vắng dần những điệu hát ru...

Để giản tiện và đỡ mất thời gian, công sức, nhiều bà mẹ đã thu các bài hát, bản nhạc vào băng đĩa và mở lên mỗi khi cho con đi ngủ. Theo nhà nghiên cứu Văn học Văn Giá: Hát ru là vẻ đẹp rất kỳ diệu của văn hóa dân tộc. Nếu không gìn giữ, để mất là có tội với tiền nhân và cha ông.  Thang thuốc của tâm ...