Thứ năm, 16 Tháng 8 2018

Hình ảnh hiếm thấy về Việt Nam năm 1932

Vua Khải Định đi săn, hàng rào ngăn hổ, đường xe điện ở Sài Gòn là những hình ảnh hiếm thấy về Việt Nam thời thuộc địa. Vua Khải Định trong một buổi đi săn. Những hình ảnh này được đăng tải trong cuốn sách Tuyển tập minh họa Đông Dương (L’Indochine - Illustreés Anthology) của tác giả Pháp Antoine Cabaton, xuất bản năm 1932. Dưới đây là những hình ảnh trong ...