Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Nét phôi pha gần ngàn tuổi ở am Ngọa Vân

Sau 700 năm kể từ ngày đức vua Trần Nhân Tông nhập am thiền định, đến nay di tích am Ngọa Vân (thôn Tây Sơn, Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) in hằn dấu vết phôi pha của thời gian và ít nhiều mang hình ảnh phế tích. Am Ngọa Vân nằm ở phía Nam dãy núi Yên Tử. Nơi đây phật hoàng Trần Nhân Tông đã từng tu hành và ...