Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Lâm Đồng: Điểm sáng Xuân Trường

Chỉ sau một thời gian ngắn được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn làm xã điểm xây dựng NTM, Xuân Trường đã có những bước tiến vượt bậc và đang phấn đấu trở thành xã văn hóa nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay.Dân chọn, dân làm, dân giám sát...Ông Nguyễn Trọng Bình- Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết: “Chương trình xây dựng NTM đã thúc đẩy ...