TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ cơ sở y tế không xử lý nước thải

   Chuyên mục: Hoạt động tỉnh thành
Thành viên


Toàn cảnh phiên họp HĐND thành phố - Ảnh:VGP/Mạnh Hùng


Đến tháng 9/2012, nếu cơ sở y tế nào trên địa bàn TP Hồ Chí Minh không có hệ thống xử lý nước thải y tế thì buộc tạm đình chỉ hoạt động, cho đến khi có đầy đủ hệ thống xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Đó là đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh khi báo cáo về thực hiện công tác xử lý nước thải y tế trên địa bàn TP tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP, khóa VIII, diễn ra ngày 11/7.

Hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 108 bệnh viện đang hoạt động. Trong đó, có 21 bệnh viện thuộc khối Trung ương, 31 bệnh viện thuộc Sở Y tế, 23 bệnh viện thuộc quận, huyện và 33 bệnh viện tư nhân.

Theo thống kê, 56/108 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế đạt chuẩn môi trường QCVN 28, số bệnh viện còn lại có hệ thống xử lý nước thải không đạt chuẩn môi trường và đặc biệt có gần 15 bệnh viện chưa đầu tư xây dựng hoặc đang trong giai đoạn đấu thầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 285 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn là không có hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

Hiện nay, các trung tâm y tế quận, huyện đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 10/12. Đối với 322 Trạm y tế phường - xã, TP sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống xử lý nước thải vào tháng 8/2012.

Để  đảm bảo tỷ lệ xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn đạt 100% trong năm 2012, UBND TP Hồ Chí Minh giao các sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Công an thành phố tổng kiểm tra các cơ sở y tế. Đến tháng 9/2012, nếu cơ sở y tế nào không có hệ thống xử lý nước thải y tế thì buộc tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định của Luật Môi trường, cho đến khi có đầy đủ hệ thống xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì mới được tiếp tục cho phép hoạt động.