Quảng Ngãi khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ

   Chuyên mục: Hoạt động tỉnh thành
Thành viên


Hồ chứa nước Mạch Điểu (huyện Mộ Đức) - một trong 7 hồ được sửa chữa nâng cấp. Ảnh: Trang tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi


Nhằm đảm bảo tích nước phục vụ cho sản xuất Đông Xuân 2012 – 2013, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành việc khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ vào cuối tháng 10/2012.

Dự án khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi đầu tư sửa chữa, nâng cấp 7 hồ chứa nước thuộc địa bàn 3 huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Đức Phổ, nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, cung cấp nước ổn định cho gần 850 ha đất sản xuất nông nghiệp trong vùng dự án.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, Dự án đã đạt khoảng 83% khối lượng.

Cụ thể là các hồ chứa nước An Hội (huyện Bình Sơn), Mạch Điểu, Hóc Mít (huyện Mộ Đức), An Thọ, Hóc Nghì, Huân Phong (huyện Đức Phổ) thi công đạt từ 71-100% khối lượng. Riêng hồ chứa nước Trì Bình (huyện Bình Sơn) vừa tổ chức đấu thầu lại và sẽ tiếp tục thi công trong tháng 7/2012.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành việc khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ vào cuối tháng 10/2012 để đảm bảo tích nước phục vụ cho sản xuất Đông Xuân 2012 – 2013.