Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện KSNDTC

Ngày 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSNDTC cho 2  đồng chí Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường; Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cho 8 cán bộ của ngành kiểm sát. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí vừa được ...