Thứ năm, 19 Tháng 7 2018

“Những trang sách đi suốt đời vẫn nhớ”

Những cuốn sách đầu đời tôi đọc là sách Kim Đồng. Đó như một lẽ tự nhiên. Tôi sống ở một vùng quê khu Bốn thời chiến tranh bom đạn ác liệt, nhưng hệ thống phát hành sách vẫn về đến tận huyện thị, các cửa hàng sách vẫn mở cửa, và những cuốn sách vẫn đến tay người đọc, trong đó có những người đọc nhỏ tuổi. 1. Từ nhỏ, ...