Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Sửng sốt với ý tưởng “Gây dựng một nền văn hóa riêng" của Nguyễn Triệu Luật

Nhà văn Nguyễn Triệu Luật (1903 - 1946) là một nhà viết tiểu thuyết lịch sử có tên tuổi của văn học Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Ông còn là một người nặng lòng với văn hóa dân tộc, đã có những bài viết bàn về ngôn ngữ, giáo dục, văn học với những ý tưởng mới mẻ.Nhân dịp hội thảo Nguyễn Triệu Luật - con người và ...