Bộ Xây dựng có thêm Thứ trưởng

   Chuyên mục: Văn bản - Thủ tục
Thành viênThủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, tại Quyết định 838/QĐ-TTg ngày 5/7, Thủ tướng bổ nhiệm bà Phan Thị Mỹ Linh, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định 839/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, Bộ Xây dựng hiện có 7 Thứ trưởng và người trẻ nhất là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, Tiến sĩ Kiến trúc, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Phan Thị Mỹ Linh là nữ Thứ trưởng duy nhất của Bộ Xây dựng.