Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Ngành vật liệu xây dựng: Chờ khách “sộp” đầu tư công

Tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ hơn và có khách hàng nhà nước tiêu thụ hàng hóa là 2 mong ước lớn nhất của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng hiện nay. Lượng hóa hàng tồn kho Trong 5 tháng đầu năm 2012, sản xuất và tiêu thụ xi măng đều giảm đáng kể. Cụ thể, lượng sản xuất đạt khoảng 19 triệu tấn, giảm 14,41% so với cùng ...