Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Nghị định đất lúa: Điều kiện chuyển đổi được giảm nhẹ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, theo đó điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa đã được “giảm nhẹ” đáng kể so với dự thảo trước đây. Nhà nước hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. Cụ thể, theo nghị định 42, nhà nước hạn ...