Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo kiểm điểm tiến độ triển khai xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố sau bốn năm (từ năm 2008) triển khai chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nhà thu nhập thấp đưa vào sử dụng thấp do các dự ...