Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Đưa BĐS vào nhóm ưu tiên vay vốn?

Thị trường bất động sản Việt Nam “đóng băng” lâu dài gây tổn thất không chỉ với doanh nghiệp trong ngành mà còn gây hệ lụy lên nhiều ngành nghề khác. Bất động sản đang cần nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía và cách nào tìm đầu ra cho sản phẩm là vấn đề đáng lưu tâm hiện nay. Hệ lụy từ bất động sản đóng băng Tại hội thảo ...