Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Nhà thu nhập thấp: 3 tháng không ở sẽ tịch thu

Đối với các hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp, nếu sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà không đến ở thì cơ quan quản lý sẽ thu hồi theo quy định. UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê ...