Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Đất TP HCM năm 2012 sẽ giữ khung giá trần

Dự thảo bảng giá các loại đất trên địa bàn TP HCM năm 2012 sẽ giữ nguyên khung giá tối đa và tối thiểu, trong đó mức cao nhất không vượt 81 triệu đồng mỗi m2. Theo UBND TP HCM, bảng giá các loại đất năm 2011 đã nằm trong giới hạn cho phép với mức tối đa (đất ở đô thị không cao hơn 81 triệu đồng mỗi m2) và ...