Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Doanh nghiệp chưng hửng lãi suất hạ trên giấy

Mặc dù ngân hàng thương mại hạ mức lãi suất cho vay về mức 14-15%/năm, song thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn phải riêng doanh nghiệp bất động sản vẫn trả lãi suất cao 17-19%. Vì vậy, khó có thể triển khai dự án bởi tỷ suất đầu tư/tỷ suất lợi nhuận quá nhỏ. Lãi suất hạ đã đem nhiều tín hiệu vui với các doanh nghiệp sản xuất nhưng riêng ...